Mozog je uložený v lebečnej dutine. Mozog dospelého človeka váži približne 1 400 g. Mozog má na povrchu tri obaly – pleny, ktoré ho chránia. Tvrdá plena je vonkajšia vrstva, ktorá vystiela lebečnú dutinu, pavúčnica je mäkká plena, ktorá tvorí stredný obal, a pod ktorou sa nachádza cievami prepletená cievnatka. Štrbiny medzi mäkkými plenami vypĺňa mozgovo-miechový mok, ktorý bráni mechanickému poškodeniu nervových buniek - neurónov.

Mozog sa delí na tri základné časti – predný mozog, stredný mozog a zadný mozog, ktoré sa ešte ďalej delia.

Zadný mozog

Stredný mozog je najmenšia časť mozgu. Je úplne skrytý medzi Varolovým mostom a medzimozgom. Jeho stredom prechádza Sylviov kanál, ktorý spája III. a IV. mozgovú komoru. V hornej časti sa nachádza štvorhrbolie, ktoré tvoria dva páry hrbolčekov. Tu končí vlákno zrakového a sluchového nervu. V dolnej časti sa nachádzajú mozgové stonky, ktoré spájajú koncový mozog s nižšími oddielmi centrálnych nervov.

Predný mozog

Mozgová kôra je najmladšou a najdokonalejšou časťou mozgu. Má šesť vrstiev nervových buniek. Každá vrstva má iný tvar. Možno ju rozdeliť na motorickú oblasť (v prednom centrálnom závite), oblasť kožnej citlivosti (v zadnom centrálnom závite), sluchovú oblasť (v zadnej časti horného spánkového závitu) a zrakovú oblasť (v zadnej časti záhlavného laloku).

Kôra predného mozgu je najvyšším nervovým ústredím. Stretávajú sa tu dostredivé a odstredivé dráhy so všetkými nižšími ústrediami.

.................................späť.................................